Rozdělujeme vlastnosti vnitřního prostředí  (uzavřeného prostoru pro pobyt osob) a venkovního prostředí (otevřeného prostoru).

Provádíme nebo zajišťujeme měření jednotlivých složek:

 • Elektromagnetické pole (EMP)
 • Hladina CO2

  Snižování přirozené průvzdušnosti spár oken a dveří přináší nové, ale zcela logické problémy. V konečném důsledku výrazně klesá přirozená výměna vzduchu v interiéru hluboko pod hygienické hodnoty. Ve vnitřním prostředí potom zaznamenáváme nárůst vlhkosti v závislosti na počtu osob a jejich činnosti a současně dochází také k periodickému překračování hodnost koncentrace CO2 (typicky každou noc v nedostatečně větraných ložnicích). Přestože negativní vliv nekvalitního okolního vzduchu na dobrý zdravotní stav člověka, na jeho kondici a schopnost regenerace a koncentrace byl již mnohokrát vědecky prokázán, inteligentní větrání v rodinných domech je u nás zatím spíše výjimkou.

 • Geopatogenní zóny

  Přítomnost geopatogenních zón se zprvu může objevovat jen chvilkově, hlubší následky se rozvíjí delší dobu. Měli byste zpozornět, pokud vám dítě nechce chodit spát, často se budí, pláče, nemůže si najít vhodnou polohu v postýlce a po probuzení je podrážděné. S dospělými je to obdobně. Také oddalujete dobu, než si půjdete lehnout, i když jste unaveni? A i tak se pak neustále budíte, převalujete, zdají se vám špatné sny? Nechte si senzibilem prozkoumat magnetické pole, ve kterém žijete. Pokud se mimo domov cítíte lépe a problémy se doma zhoršují, je nejvyšší čas začít jednat. Často se totiž zmiňuje, že geopatogenní zóny stojí u vzniku nádorových nemocí, nebo třeba i duševních poruch. Zdroj: www.spektrumzdravi.cz

 • Radonový index pozemku

  Nejvýznamnějším zdrojem radonu v objektech je geologické podloží. Zvýšené koncentrace radonu v podloží mohou následně ovlivnit i koncentrace radonu ve stavebních materiálech přírodního původu a ve vodě, dodávané do objektů z podzemních zdrojů. Stavební materiály jsou v současnosti systematicky sledovány z hlediska radioaktivity, a proto je pravděpodobnost přítomnosti radonu z nich podstatně menší než z geologického podloží. Rovněž v podzemních zdrojích pitné vody pro hromadné zásobování obyvatelstva jsou prováděna měření koncentrace radonu a následné odradonování. Radon z podloží proto nejvíce ovlivňuje výslednou koncentraci radonu v objektech. Je třeba navrhnout opatření proti pronikání radonu.

 • Zaměření současného stavu objektů

  Ze stavebního zákona č.183/2006 Sb. §125, vyplývá povinnost vlastníka pořídit a uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavebních objektů. Naše firma vám může vypracovat v přijatelné ceně zjednodušenou dokumentaci pozemních objektů, včetně vyhotovení fotodokumentace současného stavu. Následně můžeme pomoci se sloučením a rozdělením pozemků, změnou jejich využití a vkladem změn do katastru nemovitostí. Můžeme ale i navrhnout stavební úpravy nebo zateplení objektu včetně PENB.

 • Umíme i připravit objekt k prodeji, tzv. homestaging.    Vzhled nemovitosti je to první, co kupujícího zaujme a co na něho udělá nejsilnější dojem. Doporučíme úpravy dle zásad Feng-shui. Navrhneme nejvodnější uspořádání a barevné pojetí.

 • Umíme posoudit pozemek či staveniště podle podmínek územního plánu   (jak a čím je zastavitelný, jaká omezení či rizika zasahují na pozemek).

MĚŘENÍ V BYTĚ (jeden nebo více bodů):

- otvory, dveře a okna

- orientace ke světovým stranám

- kvalita vzduchu

- topení a větrání

- symboly a duchové

- materiály, tvary a barvy

- feng-shui a chi

- vodní zdroje

- geopatogenní zóny

- elektromagnetické záření.