Nabízíme odborné přednášky, kurzy, besedy, poradenství a podklady

na tato témata:

1. Ekologický urbanismus, dobré využití území ( www.architerika.cz )

2. Celostní územní plán a soběstačná obec ( www.napadyprodomy.cz )

3. Ekodomy - nový trend zdravého bydlení ( www.architerika.cz )

4. Soběstačné domy a areály, úspory energií a vody ( www.napadyprodomy.cz )

5. Nové vnímání vody a hospodaření s vodou ( www.ideasforfuture.eu )

6. Dešťové a přírodní zahrady ( www.pozemskenebe.cz )

7. Harmonie domova, celostní architektura ( www.architerika.cz )

8. V čem tkví kvality a styl lidové architektury, záchrana lidových staveb ( virtuální skanzen )

9. Pěší chůze, vybavení na cestu, hole ( www.cestamikdomovu.cz )

10. Základní podmínky pro přežití ( www.architerika.cz )

11. Faktory pohody a zdraví, složky zdravého ŽP ( www.posudkyprodomy.cz )

12. Poutě a poutnictví ( www.cestamikdomovu.cz )

POZOR! V období omezeného setkávání lidí jsou i naše akce omezeny.

P1110063-kurz.JPG