Elektrosmogem 

souhrnně nazýváme elektro-magnetická pole (EMP) a vlny, která vznikají v důsledku technické činnosti člověka a vykazují účinek na okolní prostředí. Tato problematická pole a vyzařování se vyskytují v menší či větší míře všude tam, kde dochází k přenosu elektrické energie, k používání elektrických zařízení či elmag. vln k přenosu informací (tzv. radiové vlny). Najdeme je tedy jak ve volné přírodě, tak i v budovách.

Obecně EMP rozdělujeme na stejnosměrná a střídavá, dále pak na nízkofrekvenční (do 30 kHz - např. pole kolem vodičů střídavého proudu) a vysokofrekvenční (do 500 GHz - např. radiové vlny, mobilní sítě, mikrovlny...). U nízkofrekvenčních lze samostatně měřit elektrickou a magnetickou složku (jednotkami jsou volty na metr=V/m, mikrotesla=µT; u VF záření pak mW/cm2).

Elektromagnetické záření má prokazatelně vliv na zdraví lidí, zvířat i rostlin, tento vliv je však dlouhodobý a u každého jedince jiný. Jde o to, že působí na nervové spoje v těle, ovlivňuje vedení nervového vzruchu a tím i biorytmus a imunitní systém. Následují změny psychiky a chování, pokles výkonnosti, deprese a nespavost. Výsledkem je vyšší náchylnost k mnoha nemocem, často končících smrtí, protože jedinec již nemá sílu se jim ubránit (koronavirus, rakovina).

Zde je odkaz na Světový apel, požadující globální zákaz instalace 5G sítě, který už podepsalo víc než 3.700 vědců (z toho v ČR 57, včetně 10 biologů):  

https://www.5gspaceappeal.org/scientists 

Mobilní a bezdrátové technologie jsou všudypřítomným rysem moderního života. Plné rozvinutí 5G (nad 6 GHz) sítí znamená nyní skokový nárůst vysílačů. Vysoké přenosové rychlosti totiž fungují jen na velmi krátkou vzdálenost a špatně se šíří v budovách. Nebezpečí pro zdraví tak představuje přímé vystavení se tomuto elektromagnetickému záření (EMZ). Dle některých studií se u citlivějších osob může vyvinout syndrom elektromagnetické hypersenzivity s příznaky v podobě silných bolestí hlavy, ospalosti nebo celkové únavy. Velmi vysoké frekvence 5G a 6G se zavádějí již i u nás, bohužel naše normy a měřící technika jsou poněkud pozadu. Nenabízíme proto měření v těchto frekvencích.

Několik obecných doporučení pro ochranu před elektrosmogem v obydlí a objektech:
- zejména během spánku, kdy tělo mnoho hodin pobývá na jednom místě, se nevystavujte účinkům domácích elektrospotřebičů (TV, video, rádio, PC, ...) - vypněte je zcela ze zásuvky a neponechávejte je v pohotovosti tzv. pozice »Stand by«
- nemějte u postelí stolní lampy, místo elektrických budíků používejte raději klasické, nespěte u el. zásuvek. Dbejte na to, aby nedocházelo k záměnám připojení fáze a nulového vodiče (problém dvoužilových přípojných vodičů).
- je-li to možné, dejte postel dále (alespoň 1 m) od elektrického a jakéhokoliv neuzemněného kovového vedení 
- mobily používejte co nejkratší dobu a nikoliv tam, kde je slabý signál (auta, budovy...), děti a mladiství by neměli mobily užívat vůbec. Pamatujte, že vysokofrekvenční záření z mobilních sítí bývá ve městech zpravidla mnohonásobně silnější u oken (zejména uličních) a jim přiléhajících rozích místnosti  
- zřekněte se používání bezšňůrových domácích telefonů (DECT...), které neustále vyzařují vysokofrekvenční signál do okruhu několika desítek metrů.
- používáte-li mikrovlnnou troubu (což nelze doporučit ani z dietetických důvodů), nespěte v okruhu 5 m (na všechny strany)
- nepoužívejte v posteli elektrické zahřívací deky a polštáře, nedoporučují se vodní postele a někdy dokonce ani matracové postele s vodivými jádry (pružinové)
- při realizaci nových staveb dbejte na řádné uzemnění všech kovových částí budovy (armatury konstrukce, kari-sítě, rozvody médií, kovové sádrokartonové konstrukce,....)
- nestavte své domy v blízkosti vysokého napětí a trafostanic, vysílačů, radarů apod., neupřednostňujte ekonomický efekt umístění základové stanice mobilní sítě na svém domě před možnými účinky na váš organismus
- pokud je již v blízkosti vašeho obydlí takové zařízení umístěno, pečlivě sledujte, zda nedošlo k nějakým zdravotním symptomům a příp. si dejte změřit zátěž elmag. polem a proveďte možná tech. opatření
- výše uvedené zásady zachovávejte zejména u dětí (dětské ložnice), těhotných žen a nemocných jedinců.

Měření v bytech je momentálně pozstaveno (přechod na nové frekvence 5G).

zdroj: www.elektrosmog.cz