Elektrosmogem souhrnně nazýváme elektro-magnetická pole (EMP) a vlny, která vznikají v důsledku technické činnosti člověka a vykazují účinek na okolní prostředí. Tato problematická pole a vyzařování se vyskytují v menší či větší míře všude tam, kde dochází k přenosu elektrické energie, k používání elektrických zařízení či elmag. vln k přenosu informací (tzv. radiové vlny). Najdeme je tedy jak ve volné přírodě, tak v budovách.

Obecně EMP rozdělujeme na stejnosměrná a střídavá, dále pak na nízkofrekvenční (do 30 kHz - např. pole kolem vodičů střídavého proudu) a vysokofrekvenční (do 300 GHz - např. radiové vlny, mobilní sítě, mikrovlny...). U nízkofrekvenčních lze samostatně měřit elektrickou a magnetickou složku (jednotkami jsou volty na metr=V/m, mikrotesla=µT; u VF záření pak mW/cm2).

Několik obecných doporučení pro ochranu před elektrosmogem v obydlí a objektech:
- zejména během spánku, kdy tělo mnoho hodin pobývá na jednom místě, se nevystavujte účinkům domácích elektrospotřebičů (TV, video, rádio, PC, ...) - vypněte je zcela ze zásuvky a neponechávejte je v pohotovosti tzv. pozice »Stand by«
- nemějte u postelí stolní lampy, místo elektrických budíků používejte raději klasické, nespěte u el. zásuvek. Dbejte na to, aby nedocházelo k záměnám připojení fáze a nulového vodiče (problém dvoužilových přípojných vodičů).
- je-li to možné, dejte postel dále (alespoň 1 m) od elektrického a jakéhokoliv neuzemněného kovového vedení 
- mobily používejte co nejkratší dobu a nikoliv tam, kde je slabý signál (auta, budovy...), děti a mladiství by neměli mobily užívat vůbec. Pamatujte, že vysokofrekvenční záření z mobilních sítí bývá ve městech zpravidla mnohonásobně silnější u oken (zejména uličních) a jim přiléhajících rozích místnosti  
- zřekněte se používání bezšňůrových domácích telefonů (DECT...), které neustále vyzařují vysokofrekvenční signál do okruhu několika desítek metrů.
- používáte-li mikrovlnnou troubu (což nelze doporučit ani z dietetických důvodů), nespěte v okruhu 5 m (na všechny strany)
- nepoužívejte v posteli elektrické zahřívací deky a polštáře, nedoporučují se vodní postele a někdy dokonce ani matracové postele s vodivými jádry (pružinové)
- při realizaci nových staveb dbejte na řádné uzemnění všech kovových částí budovy (armatury konstrukce, kari-sítě, rozvody médií, kovové sádrokartonové konstrukce,....)
- nestavte své domy v blízkosti vysokého napětí a trafostanic, vysílačů, radarů apod., neupřednostňujte ekonomický efekt umístění základové stanice mobilní sítě na svém domě před možnými účinky na váš organismus
- pokud je již v blízkosti vašeho obydlí takové zařízení umístěno, pečlivě sledujte, zda nedošlo k nějakým zdravotním symptomům a příp. si dejte změřit zátěž elmag. polem a proveďte možná tech. opatření
- výše uvedené zásady zachovávejte zejména u dětí (dětské ložnice), těhotných žen a nemocných jedinců.

 

 

zdroj: www.elektrosmog.cz