NABÍDKA ODBORNÝCH         

POSUDKŮ PRO DOMY

 viz též www.napadyprodomy.cz

Nabízíme komplexní hodnocení vlivů staveb či koncepcí na životní prostředí

a zdraví obyvatel, tzv. EIA - SEA.

Máme oprávnění MŽP ČR již od roku 1993.

Máme bohaté zkušenosti s hodnocením možných rizik, ovlivlivnění zdraví

či dopadů do struktury sídel či krajiny.

Hodnotíme udržitelný rozvoj v územních plánech, v Čechách i na Moravě.

Zpracujeme či zprostředkujeme pro vás jakékoliv posudky na pozemky, zahrady, domy i byty.

Věnujeme se pasportům, posudkům a projektům pro rekonstrukce domů a chalup.

S námi ušetříte - peníze, čas, místo i energii.

Kupujete, stavíte, upravujete nemovitost?

Pak je třeba mít ty správné posudky, které slouží:

- pro vaše správná rozhodnutí

- pro správné zadání projektů a stavebních prací

- pro dokladování oprávněnosti dalších žádostí a povolení.

 

Odborným garantem posudků je Ing.arch. Stanislav Kovář CSc.,

specialista pro MMR, MŽP a MPO ČR.