NABÍDKA ODBORNÝCH         

POSUDKŮ PRO DOMY  

 viz též www.napadyprodomy.cz

Nabízíme komplexní hodnocení vlivů staveb či koncepcí na životní prostředí a zdraví obyvatel, tzv. EIA - SEA.

Dodáváme odborné posudky pro dotační programy  NZÚ, Kotlíkovka a Dešťovka.

Máme poradenské kanceláře v Praze, Brně a Rudolfově.

Máme oprávnění MŽP ČR již od roku 1993.

Máme bohaté zkušenosti s hodnocením možných rizik, ovlivlivnění zdraví či dopadů do struktury sídel či krajiny.

Hodnotíme udržitelný rozvoj v územních plánech, v Čechách i na Moravě.

Nabízíme obcím a městům analýzy a návrhy:

 Územní studie

modrozelené infrastruktury.

Koncepce adaptačních opatření

na změny klimatu, sucha povodně.

Návrhy strategií, koncepcí a plánů, včetně SEA.

Zhodnotíme památkovou hodnotu stavby lidové architektury a doporučíme její vhodnou rekontrukci. Provedeme vás světem lidové architektury jižních Čech - více na www.cestamikdomovu.cz.

Pokud vám pozemek, byt či dům již neslouží tak, jak byste si představovali, nabízíme vám vám i diskrétní realitní služby.

Zpracujeme či zprostředkujeme pro vás jakékoliv odborné posudky či podklady na pozemky, zahrady, domy i byty.

Věnujeme se pasportům, posudkům a projektům pro rekonstrukce bytů, domů a chalup.

S námi ušetříte - peníze, čas, místo i energii.

Kupujete, stavíte, upravujete nemovitost?

Potom je třeba mít ty správné posudky, které slouží:

- pro vaše správná rozhodnutí

- pro správné zadání projektů a stavebních prací

- pro dokladování oprávněnosti dalších žádostí a povolení.

 

Odborným garantem posudků je Ing.arch. Stanislav Kovář CSc.

specialista pro MMR, MŽP a MPO ČR.